• 29 764 89 44
  • szkola@gimnazjumklasyczne.pl
  • ul. Szwedzka 2
    07-410 Ostrołęka

MOŻLIWOŚĆ WYBORU
PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

W zależności od predyspozycji ucznia, oferujemy dostosowanie profilu nauczania dla poszczególnych uczniów

"JAKIŻ TO MARTWY JĘZYK, NIE WIĘDNĄC PRZETRWAŁ TYSIĄCLECIA..." - Julian Tuwim

- Nauka łaciny jest wyzwaniem. Uczymy się systematyczności i precyzji. Kształtujemy nasz charakter.

- Dzięki możliwośći czytania w oryginale wartościowych dzieł literackich lepiej rozumiemy naszą kulturę, nasze korzenie.

- Dzięki znajomości łaciny możemy swobodnie odczytywać sentencję, inskrypcje, napisy na dziełach sztuki.

- język m.in. prawa, medycyny, farmacji, biologii, chemii, historii, filozofii, teologii.

- Pomaga zrozumieć gramatykę innych języków obcych (szczególnie romańskich)

- Nauka języka łacińskiego bardzo wzbogaca nasze słownictwo. Znamy wiele łacińskich sentencji i powiedzeń.

- Na lekcjach języka łacińskiego ćwiczymy naszą pamięć i logiczne myślenie.

Rekrutacja do Liceum Klasycznego
na rok szkolny 2017/2018
odbywa się elektronicznie poprzez portal

arrow
arrow
Jan Paweł II
"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"

O nas

Z życia naszych szkół...

Atuty „KLASYKA”:

- wszechstronny rozwój ucznia;

- bardzo nowoczesne środki dydaktyczne;

- nauczyciele o wysokich kwalifikacjach;

- życzliwość i pomoc w każdej sytuacji;

- nauka sprawności umysłowych.

 

 Prasa o nas:

arrow
arrow